Skip to main content

Kontakt

Prosimy o przesesłanie wiadomości na info@mildat.pl lub skorzystanie z poniższego formularza kontaktowego:

  MILDAT sp. z o.o.
  Elektronowa 2, Bud. D
  03-219 Warszawa

  T +48 22 112 17 10
  F +48 22 112 17 20
  info@mildat.pl

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |KRS: 0000249614 | REGON: 140374692 | NIP: PL1070003719
  Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 50 000,00 zł | Kapitał zapasowy wpłacony w całości: 561 000,00zł |
  NCAGE: 3319H
  D-U-N-S®: 522420959