Skip to main content

Products & Solutions

Land Forces

Firma MILDAT posiada duże doświadczenie w remontach użytkowanych przez Wojsko Polskie pojazdów i podzespołów do nich. Posiadamy zdolności remontu m.in. czołgów T-72 i PT-91, transporterów BRDM-2 i BWP-1, czy armatohaubic samobieżnych 2S1.

Poza remontami oferujemy pojazdy specjalistyczne i szereg rozwiązań dla wozów nowych oraz dla modernizacji:

 • Rampy szturmowe
 • Lekkie pojazdy rozpoznawcze i użytkowe
 • Dyskretnie opancerzone pojazdy fabryczne
 • Dodatkowe osłony balistyczne
 • Osłony siatkowe chroniące przed RPG
 • Fotele przeciwwybuchowe
 • Akumulatory i systemy zasilania
 • Systemy identyfikacji swój-obcy
 • Celowniczy i obserwacyjny sprzęt optoelektroniczny

Nasze produkty są wykorzystywane między innymi w programach rozwojowych modernizacji i nowych wozów bojowych dla Wojska Polskiego.

Aviation

Lotnictwo na współczesnym polu walki odgrywa nieocenioną rolę będąc środkiem wsparcia ogniowego i rozpoznania dla reszty wojsk, samodzielnym środkiem uderzeniowym, środkiem transportu na poziomie taktycznym i strategicznym, a także zapewniając osłonę przed lotnictwem nieprzyjaciela.

Żeby sprostać swoim zadaniom, statki powietrzne muszą być wyposażone w technologicznie najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania. W odpowiedzi na te potrzeby w naszej ofercie posiadamy pakiety mogące służyć modernizacji obecnie użytkowanych samolotów, śmigłowców i BSP, które diametralnie zwiększają ich możliwości:

 • Osłony balistyczne dla śmigłowców
 • Systemy ostrzegania RWR
 • Środki łączności
 • Systemy rozpoznania radioelektronicznego i akustycznego
 • Głowice optoelektroniczne
 • Uzbrojenie
 • Oporządzenie załóg

Maritime

Środowisko wodne ze względu na swoją specyfikę pozostaje najtrudniejszym do prowadzenia działań. W ostatnich dziesięcioleciach rozwój technologiczny drastycznie zmienił sposób prowadzenia wojny na morzu, co wymaga stosowania innowacyjnych oraz nowoczesnych rozwiązań. Jednocześnie nastąpił wzrost zagrożeń asymetrycznych, czego efektem jest postawienie siłom morskim wymogu ogromnej uniwersalności – muszą one być zdolne do prowadzenia konwencjonalnych działań morskich, ale też być zdolne realizować zadania poszukiwawczo-ratownicze, wsparcia operacji specjalnych, przeciwprzemytnicze, przeciwdywersyjne, kontrterrorystyczne i antypirackie.

W zakresie rozwiązań dla środowiska wodnego zaproponować możemy:

 • Brzegowe systemy dozoru radioelektronicznego
 • Systemy rozpoznania radioelektronicznego dla małych jednostek nawodnych i USV
 • Wyposażenie do działań poszukiwawczo-ratowniczych
 • Systemy ostrzegania przed opromieniowaniem radarowym dla małych jednostek nawodnych
 • Wyposażenie i uzbrojenie dla zespołów abordażowych i okrętowych sił force protection
 • Małe łodzie do działań na wodach przybrzeżnych i śródlądowych

Support & Logistics

Sprawne działanie systemu logistycznego w celu skutecznego zaopatrywania walczących wojsk od długiego czasu jest w zasadzie najpoważniejszym wyzwaniem przy prowadzeniu działań wojennych. To logistyka właśnie bezpośrednio wpływa na zdolność bojową własnych sił, a jej upraszczanie jest jednym z nadrzędnych celów rozwojowych sił zbrojnych.

W naszej ofercie posiadamy rozwiązania mające na celu ułatwienie działanie systemu logistycznego:

 • Wydajne i efektywne kosztowo akumulatory różnych typów
 • Systemy zbiorowego ładowania akumulatorów
 • Systemy wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej
 • Skrzynie transportowe
 • Systemy kontenerowe
 • Modułowe, prefabrykowane elementy fortyfikacyjne

Request more information